Main menu

Detta är C-takt Link!

C-takt Link är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet att kommunicera och skicka digitala dokument till Försäkringskassan, kollegor, specialister och labb.

 

Ladda hem

C-takt Link v2.1.5 finns nu för nedladdning. 

 

Nu finns det en ny version av C-takt Link med förbättringar som gör det enklare att använda och hantera bilder. Här kommer hela listan på vad vi ändrat:
- Export av enstaka bildfiler från C-takt till Onepix, skapar nu en korrekt karta i Onepix med en kommentar om att bilden är exporterad från C-takt samt ärendenummer.
- Stöd för att kunna skicka kartor som har stackade bilder.
- Import av bilder från bl.a. MyRay kamera från Onepix visas nu korrekt och inte helsvart som tidigare.
- Det fungerar nu att exportera bilder till Onepix även om Onepix är redan startat.
- Högupplösta bilder skalas nu ner vid export till Onepix för lättare hantering.
- Flera rättningar som förbättrar användarvänlighet och funktionalitet.

Nu är det enkelt att kommunicera med Försäkringskassan!

 

I vi vår förbättrade koppling till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd är det ännu enklare att skicka in begärda bilder och/eller uppgifter via C-takt Link. Dessa kopplas även direkt ihop med aktuellt ärende hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan har sedan det nya tandvårdsstödet trätt i kraft kontinuerligt genomfört efterhandskontroller. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att Försäkringskassan betalar ut rätt ersättning utifrån aktuellt regelverk. När Försäkringskassan gör en efterhandskontroll får du alltid information om detta via brev.

Logga in säkert med SITHS kort i C-takt Link. 

 

Visste du att det är möjligt att logga in med smarta kort, så kallade SITHS kort, i C-takt Link? Du gör inställningen själv i kontoprofilen och kan komma igång direkt.
SITHS står för Säker IT för Hälso-och Sjukvården. SITHS-kortet identifierar en person och dennes yrkestillhörighet, och styr åtkomst och till de nationella kvalitetsregistren och flera andra system. SITHS är en nationell standard för säker inloggning som införs på bred front inom hela vård- och omsorgssektorn.

Kolla gärna våra instruktionsvideos som beskriver de nya funktionerna