Main menu

Detta är C-takt Link!

C-takt Link är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet att kommunicera och skicka digitala dokument till Försäkringskassan, kollegor, specialister och labb.

 

Ladda hem

Uppdatera till senaste versionen av C-takt Link 

Förbättrad funktion med nya Onepix 2 
C-takt Link har numera fullt stöd för import av bilder även för Onepix 2. Klicka här för att se vår nya guide som visar vad man behöver tänka på när man importerar bilder från Onepix 2. 

Dessutom har vi fixat några saker som förenklar för er användare
- Bakåtkompatibilitet bibehålls för äldre Onepix och CDRDicom versioner samt andra integrerade bildsystem
- Import av foton från Onepix visas korrekt oavsett komprimering
- Det fungerar numera att göra ändringar i lokalt sparade ärenden, såsom att lägga till eller ta bort deltagare och bilder
- Flera rättningar som förbättrar användarvänlighet och funktionalitet


 

C-takt Link gör kommunikationen enklare!

Skicka enkelt in dina bilder till Försäkringskassan
Nu släpper vi vår förbättrade koppling till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd. Det är nu ännu enklare att skicka in begärda bilder och/eller uppgifter via C-takt Link och dessa kopplas direkt ihop med aktuellt ärende hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan har sedan det nya tandvårdsstödet trätt i kraft kontinuerligt genomfört efterhandskontroller. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att Försäkringskassan betalar ut rätt ersättning utifrån aktuellt regelverk. När Försäkringskassan gör en efterhandskontroll får du alltid information om detta via brev.

Logga in med smarta kort i C-takt Link.
Från och med nu är det möjligt att logga in med smarta kort, så kallade SITHS kort, i C-takt Link. Du gör inställningen själv i kontoprofilen och kan komma igång direkt.
SITHS står för Säker IT för Hälso-och Sjukvården. SITHS-kortet identifierar en person och dennes yrkestillhörighet, och styr åtkomst och till de nationella kvalitetsregistren och flera andra system. SITHS är en nationell standard för säker inloggning som införs på bred front inom hela vård- och omsorgssektorn.

Kolla gärna våra instruktionsvideos som beskriver de nya funktionerna