Main menu

Detta är C-takt Link!

C-takt Link är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet att kommunicera och skicka digitala dokument till Försäkringskassan, kollegor, specialister och labb.

 

Ladda hem

Nyhet! C-takt Link 2.1. Enklare och säkrare!

Skicka enkelt in dina bilder till Försäkringskassan
Nu släpper vi vår förbättrade koppling till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd. Det är nu ännu enklare att skicka in begärda bilder och/eller uppgifter via C-takt Link och dessa kopplas direkt ihop med aktuellt ärende hos Försäkringskassan.
Försäkringskassan har sedan det nya tandvårdsstödet trätt i kraft kontinuerligt genomfört efterhandskontroller. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att Försäkringskassan betalar ut rätt ersättning utifrån aktuellt regelverk. När Försäkringskassan gör en efterhandskontroll får du alltid information om detta via brev.

Logga in med smarta kort i C-takt Link.
Från och med nu är det möjligt att logga in med smarta kort, så kallade SITHS kort, i C-takt Link. Du gör inställningen själv i kontoprofilen och kan komma igång direkt.
SITHS står för Säker IT för Hälso-och Sjukvården. SITHS-kortet identifierar en person och dennes yrkestillhörighet, och styr åtkomst och till de nationella kvalitetsregistren och flera andra system. SITHS är en nationell standard för säker inloggning som införs på bred front inom hela vård- och omsorgssektorn.

Kolla gärna våra instruktionsvideos som beskriver de nya funktionerna